STATEMENT


Jeg er uddannet billedkunstner og som sådan grafiker. Min interesse for fotografien har altid været til stede, men det var først i begyndelsen af halvfemserne, da det blev muligt at arbejde med fotopolymergravure*, at jeg begyndte at dyrke den. Med denne genopdagede ædeltryksteknik kunne jeg kombinere fotografiets potentialer med mine erfaringer fra de grafiske trykkemetoder. Spændingsfeltet mellem fotografi og grafik blev en ny kunstneriske udfordring. – De fleste af mine fotografiske værker er udført som fotogravurer på basis af analog fotografi.

I mit billedunivers er jeg især optaget af storbyer. De skal dog ikke blot forstås som bestemte byer, men lige så meget ses som en tolkning af de vilkår det moderne bymenneske lever under. I byrummet kan man aflæse aspekter af byens historie, politiske, kulturelle, økonomiske og sociale forhold. Derfor indtager arkitekturen en central plads, da den skaber de ydre rammer. På den baggrund har jeg skabt serier fra europæiske byer så som Rom, Paris, Berlin og Beograd. Kinas voldsomme urbanisering gjorde det til et must for at opsøge landet med verdens mest ekspanderende byer. Resultatet blev til udstillingen Brilliant City.

Den grafiske mappe og den fotografiske bog er beslægtede, og min interesse for begge afspejler sig i tre bogudgivelser, der er kommet i forbindelse separatudstillinger. Det er Tageskarten, 2000, Rå Rum, 2005 og Brilliant City 2009.

Parallelt med mit kunstneriske arbejde er jeg engageret i formidling og udvikling af fotogravuren. I samarbejde med Museet for Fotokunst som primus motor var jeg således medinitiativtager til det store nordiske projekt ”HØJLYS & DYBTRYK. Fotogravure i Norden”, der bestod af et seminar, en nordisk workshop og sluttede af med en bogudgivelse og en stor vandreudstilling, der turnerede Norden og USA.

I samarbejde med Fritids- og Kulturforvaltningen i Århus Kommune etablerede og indrettede jeg i 2000 Højbjerg FotoGrafiske Værksted og har siden 2001 været dets kunstfaglige leder. Med det som base fortsætter jeg arbejdet med udviklingen af alternative fotografiske teknikker og grafik. Værkstedet henvender sig til professionelle billedkunstnere og andre udøvere indenfor de æstetiske fag og har i tillæg et stort internationalt netværk.


*Fotogravure er en fotografisk ædeltryksteknik hvormed man kan trykke et foto som et originalt dybtryk. Teknikken, der tilskrives både Niècpchore og Fox Talbot blev patenteret af sidstnævnte i 1852: Fotogravuren kan I dag udføres på både analog såvel som digital basis; slutresultatet vil altid være det grafiske dybtryk.